Kategoria: Uncategorized

Ułuda rzeczy, o które nie warto zabiegać

Dążenia człowieka mogą wypływać z pragnienia podążania ku pełni, ale równie dobrze mogą być przejawem starych mechanizmów obronnych. Na przykład, ktoś angażuje się w grupę, która pełni w kościele określoną posługę. Powoduje tą osobą pragnienie służenia innym ludziom, ale motywem